ทรงพล ชัญมาตรกิจ ACC รุ่น 49

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ACC รุ่น 49 นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น การศึกษา    – ปริญญาโท Computer Engineering Mgnt. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – CEO – TV Direct PCL ประสบการณ์การทำงาน    – Director – 3-RD Co., Ltd.    – Director – Last Mile Direct Co., Ltd.    – Director – TVD Services …

ปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ACC รุ่น 40-41

คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ACC รุ่น 40-41 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์    – นักเรียนทุน AFS (American Field Services) ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ  — บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ประสบการณ์การทำงาน    – ประธาน บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ ประเทศจีน จำกัด (2008 – 2012) กิจกรรมทางด้านสังคม    – กรรมการ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D2 (คณะท่องเที่ยว)    – ที่ปรึกษา สภาหอการค้าไทย (คณะธุรกิจการท่องเที่ยว) เกียรติคุณ  …

สมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ACC รุ่น 38

คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ACC รุ่น 38 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – ปริญญาตรี บัญชี University of Kansas, USA    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ การทำงาน    – President – บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด    – CEO – บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้งค์ ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด    – MD – บริษัท ศรีรักษ์ไท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด    – MD – บริษัท ไทยคอเรเซีย จำกัด    – …

ประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34

คุณประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34 นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดอุปนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การศึกษา    – ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์         ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกลุ่มบริษัทธารธนา    – ประธานกรรมการ – บริษัท ธารธนา จำกัด    – กรรมการผู้จัดการ — บริษัท อนันตศิริแลนด์ จำกัด    – กรรมการผู้จัดการ — บริษัท บางปะกง พลาสติก จำกัด    – กรรมการผู้จัดการ …

ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ รุ่น 25

ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ ACC รุ่น 25 การศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – Independent Director  — Eternal Energy PCL    – Managing Director – Green Siam Marketing Co., Ltd.    – CEO  – Evergreen Shipping Agency Thailand Co., Ltd. ประสบการณ์การทำงาน    – Non-Executive Director – Nation Multimedia Group PCL  (1997-2015) กิจกรรมทางสังคมที่ผ่านมา    – สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยทุนทรัพย์ที่ ม. …

ดร. ศิริทัช โรจนพฤกษ์ ACC รุ่น 25

ดร. ศิริทัช โรจนพฤกษ์ ACC รุ่น 25 นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล การศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – Executive Chairman & President  — Eternal Energy PCL    – Non-Executive Director – Bangkok Post PCL    – CEO – Com-Link Co., Ltd.    – Chairman – Hi-Tech Network Co., Ltd.    – Chairman – I Tower Co., Ltd. กิจกรรมทางสังคมที่ผ่านมา    …