ปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ACC รุ่น 40-41

คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ACC รุ่น 40-41

นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – นักเรียนทุน AFS (American Field Services)

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ  — บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
    – ประธาน บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ ประเทศจีน จำกัด (2008 – 2012)

กิจกรรมทางด้านสังคม
    – กรรมการ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D2 (คณะท่องเที่ยว)
    – ที่ปรึกษา สภาหอการค้าไทย (คณะธุรกิจการท่องเที่ยว)

เกียรติคุณ
    – Gold Award under the capacity of Chief Officer of “Royal Flora Rachapruek 2006” by AIPH (The International Association of Horticultural Producers)
    – Top 10 Personage in China’s Convention and Exhibition Industry  2008
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โอกาสครบรอบ 70 ปี