สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

ที่ตั้ง: 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02 212 1416
โทรสาร : 02 212 1417
Email : sompakkk@hotmail.com

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X