ทรงพล ชัญมาตรกิจ ACC รุ่น 49

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ACC รุ่น 49

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น

การศึกษา
    – ปริญญาโท Computer Engineering Mgnt. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – CEO – TV Direct PCL

ประสบการณ์การทำงาน
    – Director – 3-RD Co., Ltd.
    – Director – Last Mile Direct Co., Ltd.
    – Director – TVD Services Co., Ltd.
    – Director – TVD Shopping Co., Ltd.
    – Director – Siam TV Media Ltd.
    – Director – Three Crowns Trading Ltd.
    – Director – Ever Shine Co., Ltd.
    – Director – CP Intertrade Co., Ltd.

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – นายกสมาคม TV Home Shopping Association
    – กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    – นายกกิตติมศักดิ์ และอดีตนายกสมาคม ACCA (2005 – 2007)
    – กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น

หลักสูตรพิเศษ
    – AMM Batch 1 (Advanced Master of Management)
    – KPI Batch 4 (King Prajadhipok’s Institute)
    – CMA Batch 19 (Capital Market Academy)
    – DEP Batch 34 (Director Diploma Examination)
    – DCP Batch 146 (Director Certification Program)

กิจกรรมทางด้านสังคม
    – นายกสมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย
    – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    – กรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    – กรรมการคัดสรรสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย กระทรวงพาณิชย์
    – กรรมการมูลนิธิของขวัญแห่งชีวิต
    – กรรมการ Thai Direct Marketer Association (TDMA)
    – กรรมการ Direct Marketing Association (DMA)
    – กรรมการ Digital Media For Consumers Association Thailand (DMCT)
    – กรรมการ MAI Listed Company Association (MAI A)
    – วิทยากรรับเชิญ SCB Young Entrepreneur Program
    – อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆ

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี  2546  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ
    – ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ครบรอบ 70 ปี