สมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ACC รุ่น 38

คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ACC รุ่น 38

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – ปริญญาตรี บัญชี University of Kansas, USA
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

การทำงาน
    – President – บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
    – CEO – บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้งค์ ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด
    – MD – บริษัท ศรีรักษ์ไท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
    – MD – บริษัท ไทยคอเรเซีย จำกัด
    – MD – บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด
    – MD – บริษัท เพชรสีชมพู สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ทางสังคม
    – ประธานชมรมบ้านหาญตระกูล คนที่ 3
    – รองนายกมูลนิธิตระกูลหาญ

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โอกาสครบรอบ 70 ปี