คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ศิษย์เก่า (รุ่น 25)

คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ACC รุ่นที่ 25

อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
อดีตกรรมการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกรรมการ บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ได้รับถ้วยและโล่รางวัลการกุศลต่างๆ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์