คุณวีระชัย สัจจวโรดม ศิษย์เก่า (รุ่น 24)

คุณวีระชัย สัจจวโรดม ACC รุ่นที่ 24

อดีตกรรมการมูลนิธิโรเกชั่น
การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – กรรมการ บริษัท ไทยชิปปิ้งเอเยนซี่แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์