เอก สยามวาลา ACC รุ่นที่ 8

คุณเอก สยามวาลา ACC รุ่นที่ 8

ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น / กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น

การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
กรรมการ
    – บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด – บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
    – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
    – กรรมการ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
    – กรรมการ และฝ่ายการผลิต บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
    – กรรมการ และฝ่ายการนำเข้า บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
    – กรรมการ และสมุห์บัญชี บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
    – พนักงานพิมพ์ดีดและพนักงานทั่วไป บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
    – เลขานุการ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท บอร์เนียว จำกัด

กิจกรรมสังคมที่ผ่านมา
    – กรรมการ มูลนิธิ ตาเฮอร์สยามวาลา เพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
    – เลขานุการและกรรมการ มูลนิธิสุลัยมานี กรุงเทพฯ

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์