บำรุง จินดาพล ACC รุ่นที่ 16

คุณบำรุง จินดาพล ACC รุ่นที่ 16

การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
กรรมการ
    – บริษัท บำรุงคอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
    – ผู้จัดการขาย (ขาออก) บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด
    – พนักงานบัญชี/ขาย บริษัท เบนลายด์คอนเทนเนอร์ จำกัด
    – พนักงานงานบัญชี บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จำกัด
    – สมุห์บัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่าม่วง และกาญจนบุรี
    – ผู้ช่วยแคชเชียร์และบิลคอลเลคเต้อร์ บริษัท คาลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
    – พนักงานพิมพ์ดีด บริษัท สแตนดาร์ดแวดคัมออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม
    – ประธานมูลนิธิจินดาพล
    – ที่ปรึกษาสมาคมชาวภูเก็ต
    – ที่ปรึกษาสมาคมชาวตะกั่วป่ากะปง คุระบุรี

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา
บริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ
    – มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิเทสโก้โลตัสเพื่อไทย
    – มูลนิธิจินดาพล มูลนิธิศุภมิตรประเทศไทย มูลนิธิศิริราช มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนซีซีเอฟยูนิเซฟ สภากาชาด และมูลนิธิโรกาเชียง

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ได้รับพระราชทานเหรียญจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี 3 ครั้ง
    – คุณพ่อดีเด่น ปี พ.ศ. 2554
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์