ประสพ สนองชาติ ACC รุ่นที่ 22

คุณประสพ สนองชาติ ACC รุ่นที่ 22 กรรมการมูลนิธิโรเกชั่นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น และอดีตรองประธานมูลนิธิโรเกชั่นอตีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    – บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์การทำงาน    – กรรมการอิสระ ประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ศุภาลัย    – กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิปโก้ ฟูดส์    – กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่ม บจ. สยามมีเดียแอนด์คอมมิวนิเคชั่น  …