คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่า (รุ่น 33)

คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ACC รุ่นที่ 33

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
ประธานกรรมการ
    – บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่าแห่ง ACC