เชิญร่วมเสนอรายชื่อ “ACC HALL OF FAME 2020”

ขอเชิญศิษย์เก่า ACC ทุกรุ่น ร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเข้าสู่หอเกียรติยศ ACC Hall Of Fame ประจำปี 2020 การตัดสินและประกาศผลจะมีขึ้นในงาน ACC Spirit Night & Homecoming Day ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020 นี้ ที่ ACC ผู้สนใจเสนอชื่อผู้ที่ท่านรู้จักและชื่นชม สามารถ download แบบฟอร์มรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกได้ ซึ่้งเราได้เตรียมไว้ในรูปแบบไฟล์ 2 ชนิดตามที่ท่านสะดวก ได้ที่นี่ ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อย พร้อมเอกสารแนบไปยังสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ACCA โดย email ไปที่ sompakkk@hotmail.com ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ม. สมภาคย์ ธิราศักดิ์ ผู้จัดการสมาคม โทร. 0 2212 1416หรือคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก …

ACC HALL OF FAME 2019

ดร. ศิริทัช โรจนพฤกษ์ACC รุ่น 25 read more ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ACC รุ่น 25 read more คุณประสิทธิ์ ธารทองACC รุ่น 34 read more คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ACC รุ่น 38 read more คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ACC รุ่น 40-41 read more คุณทรงพล ชัญมาตรกิจACC รุ่น 49 read more Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019 Year 2020

ACC HALL OF FAME 2018

คุณวีระชัย สัจจวโรดมACC รุ่นที่ 24 read more คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดาACC รุ่นที่ 24 read more คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ACC รุ่นที่ 25 read more คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ACC รุ่นที่ 27 read more คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ACC รุ่นที่ 33 read more Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019

ACC HALL OF FAME 2017

คุณวรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืนACC รุ่น 16 (1955) read more คุณประสพ สนองชาติACC รุ่น 22 read more คุณบำรุง จินดาพลACC รุ่น 16 (1955) read more คุณบำรุง ตันจิตติวัฒน์ACC รุ่น 23 (1963) read more คุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองACC รุ่น 30 (1970) read more ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ACC รุ่น 34 (1974) read more Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019

ACC HALL OF FAME 2016

ACC HALL OF FAME คุณเอก สยามวาลาACC รุ่น 8 (1948) read more คุณสนั่น อังอุบลกุลACC รุ่น 27 (1967) read more คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ACC รุ่น 27 (1964) read more คุณกิตติ อิสริยประชาACC รุ่น 28 read more คุณเจริญ อุษณาจิตต์ACC รุ่น 30 read more Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019