ขอเชิญศิษย์เก่า ACC ทุกรุ่น ร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเข้าสู่หอเกียรติยศ ACC Hall Of Fame ประจำปี 2020

การตัดสินและประกาศผลจะมีขึ้นในงาน ACC Spirit Night & Homecoming Day ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020 นี้ ที่ ACC

ผู้สนใจเสนอชื่อผู้ที่ท่านรู้จักและชื่นชม สามารถ download แบบฟอร์มรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกได้ ซึ่้งเราได้เตรียมไว้ในรูปแบบไฟล์ 2 ชนิดตามที่ท่านสะดวก ได้ที่นี่

Download แบบฟอร์ม

ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อย พร้อมเอกสารแนบไปยังสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ACCA โดย email ไปที่ sompakkk@hotmail.com ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ม. สมภาคย์ ธิราศักดิ์ ผู้จัดการสมาคม โทร. 0 2212 1416
หรือคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก ACC Hall of Fame 2020
โทร. 096 556 5997

X