ธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์ ACC รุ่นที่ 1

ธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์ Dhanit Lewchalermwongse ACC รุ่นที่ 1 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์(ท่านแรก เมื่อ พ.ศ. 2515 – 2518) การศึกษา– โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ – โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรพิเศษ– LONDON CHAMBER OF COMMERCE (LCC) การทำงาน– ประธานกรรมการ บริษัท ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด – ประธานกรรมการ บริษัท มารีโน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด– กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด– กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาเธ่ย์ทรัสท์ จำกัด– รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารโตเกียวแห่งประเทศไทย– ผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู คลองเตย และมหาพฤฒาราม– ผู้จัดการ บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด– เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท …

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ACC รุ่นที่ 43

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล KhunyingPatama Leeswadtrakul ACC รุ่นที่ 43 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ– กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จีสตีล– ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี เจ สตีล จำกัด มหาชน– ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ– ประธานกรรมการ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม– ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน– ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม– กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย– กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม– ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra)– ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ (Bangkok Opera)– นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย– กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม– ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555– ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ในปี พ.ศ. …

เมธี พิทักษ์สิทธิ์ ACC รุ่น 28

เมธี พิทักษ์สิทธิ์ Methee Pitaksith ACC รุ่นที่ 28 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การศึกษา– โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ – โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ คริสเตียน ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ– ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ประสบการณ์การทำงาน– ทำงานที่บริษัท มิตซุบิชิ คอเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทแม่ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด)– ทำงานที่บริษัท มิตซุย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด)– กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋– ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋– ประธานกรรมการดีเลอร์ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ 6 สมัย กิจกรรมทางสังคม– กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)– กรรมการกิตติมศักดิ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ คริสเตียน – นายกสโมสรไลอ้อน จังหวัดเพชรบุรี อายุ 27 ปี (ปี พ.ศ. 2518)– …