ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาบิลเลียดของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGABSC)

เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ค. 2566 ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้ส่งตัวแทน 3 ท่านคือ 1. คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ 2. คุณสมฤกษ์ อนันตสิทธิโชค (ม้วง) 3. คุณเอกสุวรรณ์ วิระพรสวรรค์ (เอก) ไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาบิลเลียดของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGABSC) ซึ่งมี พล.อ.ท. อภิชัย ระเบียบ เป็นประธานชมรม และมีคุณทวิทัฐ วรินทราคม เป็นเลขาธิการชมรม และมีตัวแทนคณะกรรมการจากสมาคมศิษย์เก่าในเครือ 10 แห่งรวมทั้งหมด 21 คนเข้าร่วมประชุมด้วย (โดยเป็นการประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online) ที่ห้องประชุมพลเอกอัครเดช ศศิประภา ชั้น 3 อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ในที่ประชุมได้มีการสรุปเรื่องระเบียบกติกาต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดการต่างๆ ในวันแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 และในตอนท้ายได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 …

ผู้สนับสนุนงานกอล์ฟการกุศล ACC NEXT Fund Raising Golf Tournament 2023

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้งานกอล์ฟการกุศล ACC NEXT Fund Raising Golf Tournament 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่สมาคมฯ ACCA ได้จัดงานกอล์ฟการกุศลขึ้นและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี  

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลงานกอล์ฟการกุศล ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงตอนเย็นวันพุธที่ 14 มิ.ย. 2566 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023 ที่สนามกอล์ฟนวธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เปลี่ยนชุดและมารับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหาร ก่อนที่จะเริ่มพิธีการบนเวที ซึ่งมีการทั้งประกาศผลคะแนน, งานมอบรางวัล และจับสลากรางวัลต่างๆ    

ภาพวงสวิงของผู้ร่วมแข่งขัน งานกอล์ฟการกุศล ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023

ภาพวงสวิงของผู้เข้าร่วมแข่งขันในงาน ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่สนามกอล์ฟนวธานี ทาง ACCA ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมสนับสนุนและร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023 ที่สนามกอลฟ์นวธานี เมื่อว้นพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 งานแข่งขัน​กอล์ฟครั้งนี้ มีศิษย์เก่า ACC รุ่นต่างๆ ให้การสนับสนุนด้วยการช่วยซื้อทีมและสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์ในงานนี้เป็นอย่างดี ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ