ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACC Next Fund Raising Golf Tournament 2023 ที่สนามกอลฟ์นวธานี เมื่อว้นพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

งานแข่งขัน​กอล์ฟครั้งนี้ มีศิษย์เก่า ACC รุ่นต่างๆ ให้การสนับสนุนด้วยการช่วยซื้อทีมและสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์ในงานนี้เป็นอย่างดี ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *