ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาบิลเลียดของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGABSC)

เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ค. 2566 ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้ส่งตัวแทน 3 ท่านคือ
1. คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์
2. คุณสมฤกษ์ อนันตสิทธิโชค (ม้วง)
3. คุณเอกสุวรรณ์ วิระพรสวรรค์ (เอก)
ไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาบิลเลียดของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGABSC) ซึ่งมี พล.อ.ท. อภิชัย ระเบียบ เป็นประธานชมรม และมีคุณทวิทัฐ วรินทราคม เป็นเลขาธิการชมรม และมีตัวแทนคณะกรรมการจากสมาคมศิษย์เก่าในเครือ 10 แห่งรวมทั้งหมด 21 คนเข้าร่วมประชุมด้วย (โดยเป็นการประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online) ที่ห้องประชุมพลเอกอัครเดช ศศิประภา ชั้น 3 อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

ในที่ประชุมได้มีการสรุปเรื่องระเบียบกติกาต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดการต่างๆ ในวันแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 และในตอนท้ายได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ทาง ACCA จับสลากได้อยู่ในสาย B นี่เป็นครั้งแรกของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ที่ได้ส่งตัวแทนทีมนักกีฬาของศิษย์เก่า ACC เข้าร่วมในงานนี้

หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการทั้งหมดได้เดินทางไปชมห้องแข่งขันสนุ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ติดกับห้องประชุม ซึ่งได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่หลายอย่างเพื่อต้อนรับการแข่งขันของ CGA ในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *