พิธีเปิด ห้องเกียรติยศ “The Hall of Frame - The Pride of ACC”

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ #โรงเรียนอัสสัมชัญพาญิชยการ (ACC) คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ฯและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณกมล อัศวสถิตย์พร สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) คุณเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานโครงการจัดสร้าง ACC Hall of Fame พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคม ผู้แทนจากมูลนิธิโรเกชั่นและมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ได้ร่วมพิธีเปิด #ห้องเกียรติยศ “The Hall of Frame – The Pride of ACC” โดยมีคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อเป็นศิริมงคล และยังได้รับเกียรติจากท่านอดีตอธิการ ACC ภราดาหลุยส์ ชาแนล และภราดาซีริล และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คณะภคินี ครูและนักเรียน #โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2019 ณ ชั้น 2 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การจัดสร้างห้องเกียรติยศนี้ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าฯ (ACCA) สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มูลนิธิโรเกชั่น และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันให้ทุกคนได้ทราบ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ภราดาโรเกชั่น ผู้ก่อตั้ง ACC และภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ ผู้สืบสานอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียน อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่เสียสละ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

#ACC #ACCHallofFame

X