NEWS & ACTIVITIES

โครงการ Journey to the moon คืออะไร ?

1. โครงการ Journey to the moon คืออะไร ? What?
คือโครงการที่เชิญชวนชาว ACC ทุกรุ่นมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกัน

2. ทำไมถึงมีโครงการนี้? Why?
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคนผ่านการออกกำลังกายร่วมกัน

3. ต้องทำอย่างไรบ้าง? How?

เริ่มต้นง่ายง่ายด้วยการที่แต่ละคนจะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ (จะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกัน) เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ-จักรยาน เต้นแอโรบิคเล่นโยคะ ตีแบต เล่นกอลฟ์ อื่นๆ…และให้บันทึกจำนวนแคลอรี่ที่ได้เผาผลาญไปกับการเล่นกีฬานั้นๆในแต่ละครั้ง เสร็จแล้วก็เอาจำนวนแคลอรี่มาแปลงเป็นจำนวนระยะทางของการวิ่งหรือเดิน….โดยใช้สูตรว่าทุกๆ 50 แคลอรี่ = ระยะทาง 1 กิโลเมตร
ตัวอย่างเช่นวันนี้ออกกำลังกายไป 300 แคลอรี่ก็เท่ากับระยะทางวิ่ง 6 กิโลเมตร เป็นต้น

4. โครงการมีเป้าหมายอย่างไร? Target !
เป้าหมายของโครงการก็คือเราจะรวบรวมระยะทางของศิษย์เก่าทุกคนที่ออกกำลังกายร่วมกัน ให้ได้ระยะทาง = ระยะทางจากโลกไปสู่ดวงจันทร์ซึ่ง = 384,403 กิโลเมตรภายในปี 2021 โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมสิ้นปีนี้

5. ศิษย์เก่าแต่ละคนจะตั้งเป้าหมายอย่างไร?
ตัวอย่างการตั้งเป้าให้กับตัวเอง
เช่นถ้าเราออกกำลังกายโดยการเดินวันละ 5 กิโลเมตร x 3 วันต่อสัปดาห์ = 15 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ x 4 = 60 กิโลเมตรต่อเดือน x 12 เดือน = 720 กิโลเมตรต่อปี
จากนั้นก็ลงมือทำและให้จดสถิติในแต่ละวันรวมเป็นเดือนและให้แจ้งกับรุ่นของตัวเองหรือให้แจ้งมาที่ Admin ของ FB ACCists’ exercise group

6. โครงการ Journey To the moon ได้เปิด FB ชื่อ ACCists’ exercise group ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามาเป็นเพื่อนในห้องนี้และเชิญชวนให้ post กิจกรรมการออกกำลังกายของแต่ละคนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันครับ

7. ขอเชิญชวนแต่ละรุ่นรวมตัวกัน และตั้งเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้สามารถชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมออกกำลังกายด้วยก็ได้ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/groups/394919518583363/

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X