NEWS & ACTIVITIES

Journey to the moon ช่วยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อไว้สู้โควิด

Journey to the moon SOS
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ACC มาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อช่วยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อไว้สู้โควิดให้กับสถานพยาบาลที่จำเป็น โดยจะใช้ยอดรวมการเดินวิ่งและออกกำลังกายในเดือนกรกฏาคมเป็นหลัก จะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจากต่อทุก กม. ที่ได้อย่างน้อย 3 บาทต่อ กม. ตามยอดรวมที่ทำได้ในเดือนกรกฏาคมนี้ มาช่วยกันนะครับ ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งได้ช่วยคน 🙂
สมัครเข้าร่วมโครงการ Journey to the moon ได้ที่ https://j2m.run/
X