นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

คืนวันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) และคณะศิษย์เก่า ACC รุ่น 40 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้คุณสุภาวรรณ ก้องวัฒนา (หลี) ที่วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 1 ซึ่งวันนี้ทั้งคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ ACCA ร่วมทั้งศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ไปร่วมงานไว้อาลัยกันมากมาย

1.คุณภราดาวิหาร             ศรีหาพล
2.คุณสนั่น                    อังอุบลกุล
3.คุณธนาชัย                  ธีรพัฒนวงศ์
4.คุณทรงพล                 ชัญมาตรกิจ (ซ้ง)
5.ดร. แสงชัย                 อภิชาติธนพัฒน์
6.คุณประสิทธิ์                 ธารทอง

ผู้อำนวยการ
(รุ่น 27)
(รุ่น 27)
(รุ่น 49)
(รุ่น 34)
(รุ่น 34)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกกิตติมศักดิ์
นายกกิตติมศักดิ์
นายกกิตติมศักดิ์

X