NEWS & ACTIVITIES

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

คุณกมล  อัศวสถิตย์พร  นายก ACCA และกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 78 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ คุณกมลได้กล่าวสุนทรพจน์และต้อนรับมาเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X