สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

rsg_galleryImages:
a:1:{i:0;s:4:"4241";}
rsg_width-size:
a:1:{s:5:"width";s:3:"100";}
rsg_thumb-size-options:
a:4:{s:7:"orderby";s:9:"categoryD";s:6:"source";s:6:"medium";s:5:"width";s:3:"240";s:6:"height";s:3:"140";}
rsg_colums:
a:4:{s:5:"width";s:3:"300";s:6:"width1";s:3:"300";s:6:"width2";s:3:"300";s:6:"width3";s:3:"300";}
rsg_radius:
0
rsg_horizontalSpaceBetweenBoxes:
0
rsg_verticalSpaceBetweenBoxes:
0
rsg_shadow-options:
a:4:{s:7:"hshadow";s:1:"0";s:7:"vshadow";s:1:"5";s:7:"bshadow";s:1:"7";s:5:"color";s:21:"rgba(34, 25, 25, 0.4)";}
rsg_hover-shadow-options:
a:4:{s:7:"hshadow";s:1:"1";s:7:"vshadow";s:1:"3";s:7:"bshadow";s:1:"3";s:5:"color";s:21:"rgba(34, 25, 25, 0.4)";}
rsg_border-options:
a:3:{s:5:"width";s:1:"5";s:5:"style";s:5:"solid";s:5:"color";s:16:"rgb(229, 64, 40)";}
rsg_hover-border-options:
a:3:{s:5:"width";s:1:"5";s:5:"style";s:5:"solid";s:5:"color";s:16:"rgb(229, 64, 40)";}
rsg_thumbClick:
0
rsg_hover:
0
rsg_background:
rgba(7, 7, 7, 0.5)
rsg_overlayEffect:
direction-aware-fade
rsg_showTitle:
a:5:{s:8:"fontBold";s:4:"bold";s:8:"fontSize";s:2:"12";s:14:"fontLineHeight";s:3:"100";s:5:"color";s:18:"rgb(255, 255, 255)";s:10:"colorHover";s:18:"rgb(255, 255, 255)";}
rsg_linkIcon:
a:8:{s:10:"iconSelect";s:7:"fa-link";s:8:"fontSize";s:2:"20";s:14:"fontLineHeight";s:3:"100";s:10:"borderSize";s:1:"0";s:5:"color";s:18:"rgb(255, 255, 255)";s:10:"colorHover";s:18:"rgb(255, 255, 255)";s:7:"colorBg";s:16:"rgb(229, 64, 40)";s:12:"colorBgHover";s:16:"rgb(183, 55, 37)";}
rsg_zoomIcon:
a:8:{s:10:"iconSelect";s:14:"fa-search-plus";s:8:"fontSize";s:2:"30";s:14:"fontLineHeight";s:3:"100";s:10:"borderSize";s:1:"0";s:5:"color";s:18:"rgb(255, 255, 255)";s:10:"colorHover";s:18:"rgb(174, 174, 174)";s:7:"colorBg";s:21:"rgba(13, 130, 241, 0)";s:12:"colorBgHover";s:19:"rgba(6, 70, 130, 0)";}
rsg_showDesc:
a:4:{s:8:"fontSize";s:2:"24";s:14:"fontLineHeight";s:3:"100";s:5:"color";s:12:"rgb(0, 0, 0)";s:10:"colorHover";s:12:"rgb(0, 0, 0)";}
rsg_desc_template:
@TITLE@
@CAPTION@
@DESC@
rsg_menuRootLabel:
All
rsg_buttonFill:
flat
rsg_buttonColor:
blue
rsg_buttonType:
normal
rsg_buttonSize:
large
rsg_buttonAlign:
left
rsg_paddingLeft:
0
rsg_paddingBottom:
0
rsg_searchColor:
rgb(218, 139, 163)
rsg_searchLabel:
search
rsg_boxesToLoadStart:
12
rsg_boxesToLoad:
8
rsg_loadingBgColor:
rgb(255, 255, 255)
rsg_LoadingWord:
Loading...
rsg_loadMoreWord:
Load More
rsg_noMoreEntriesWord:
No More Entries
rsg_polaroidSource:
desc
rsg_polaroidBackground:
rgb(255, 255, 255)
rsg_polaroidAlign:
center
rsg_lightboxSource:
title
rsg_lightboxColor:
rgb(243, 243, 243)
rsg_lightboxBackground:
rgba(11, 11, 11, 0.8)
rsg_lightboxCounterText:
of
rsg_lightboxSwipeDirection:
left
rsg_lightboxDescSource:
title
rsg_lightboxDescClass:
light
rsg_lightboxCounter:
1
rsg_lightboxClose:
1
rsg_lightboxArrow:
1
rsg_menuSelfImages:
1
rsg_lightboxSocialFacebook:
1
rsg_lightboxSocialTwitter:
1
rsg_lightboxSocialGoogleplus:
1
rsg_lightboxSocialPinterest:
1
rsg_lightboxSocialVK:
0
gallery_views_count:
3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OUR CONTRIBUTORS

Our active contributors of ACCA activities. See details <<click>>
To become our supporters, please contact sompakkk@hotmail.com

Log In

Create an account