ขอเชิญศิษย์เก่ามาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ACCA

เรียน ศิษย์เก่า ACC ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญศิษย์เก่ามาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ACCA สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชญ์ (ACCA) ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต รร.อัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) โดยครั้งนี้ มีวาระสำคัญที่ทาง ACCA อยากขอความคิดเห็นจากศิษย์เก่า เรื่องอนาคตของ ACC เนื่องจากทางเจ้าคณะ St Gabriel เจ้าของใบอนุญาต ACC ได้แจ้งกับตัวแทนศิษย์เก่า ACC เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ว่าจะมอบใบอนุญาตของ ACC ให้ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ไปดูแล ทาง ACCA ควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรจะหยุด หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไร เพราะที่ผ่านมามีศิษย์เก่าจำนวนมากที่รัก ACC ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ทาง ACCA จึงอยากใข้โอกาสนี้ในการระดมความคิดเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ ในจดหมายเชิญประชุม ได้แนบใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาด้วย …

ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมพาณิชย์ (ACCA) ได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ อุปนายกและเลขาธิการของสมาคม ACCA ให้เป็นตัวแทนไปร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ให้กับท่านภราดาวิจารณ์ แสงหาญ เนื่องในพิธีปฎิญาณฉลองสุวรรณสมโภชการปฎิญาณตนเป็นนักบวช ที่วัดเดลโรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 14:00 น. คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) นำโดย ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคมฯ

ธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์ ACC รุ่นที่ 1

ธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์ Dhanit Lewchalermwongse ACC รุ่นที่ 1 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์(ท่านแรก เมื่อ พ.ศ. 2515 – 2518) การศึกษา– โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ – โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรพิเศษ– LONDON CHAMBER OF COMMERCE (LCC) การทำงาน– ประธานกรรมการ บริษัท ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด – ประธานกรรมการ บริษัท มารีโน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด– กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด– กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาเธ่ย์ทรัสท์ จำกัด– รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารโตเกียวแห่งประเทศไทย– ผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู คลองเตย และมหาพฤฒาราม– ผู้จัดการ บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด– เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท …

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ACC รุ่นที่ 43

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล KhunyingPatama Leeswadtrakul ACC รุ่นที่ 43 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ– กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จีสตีล– ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี เจ สตีล จำกัด มหาชน– ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ– ประธานกรรมการ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม– ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน– ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม– กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย– กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม– ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra)– ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ (Bangkok Opera)– นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย– กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม– ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555– ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ในปี พ.ศ. …

เมธี พิทักษ์สิทธิ์ ACC รุ่น 28

เมธี พิทักษ์สิทธิ์ Methee Pitaksith ACC รุ่นที่ 28 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การศึกษา– โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ – โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ คริสเตียน ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ– ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ประสบการณ์การทำงาน– ทำงานที่บริษัท มิตซุบิชิ คอเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทแม่ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด)– ทำงานที่บริษัท มิตซุย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด)– กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋– ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋– ประธานกรรมการดีเลอร์ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ 6 สมัย กิจกรรมทางสังคม– กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)– กรรมการกิตติมศักดิ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ คริสเตียน – นายกสโมสรไลอ้อน จังหวัดเพชรบุรี อายุ 27 ปี (ปี พ.ศ. 2518)– …

ACC HALL OF FAME 2020

ธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์ACC รุ่น 1 read more เมธี พิทักษ์สิทธิ์ACC รุ่น 28 read more คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ACC รุ่น 43 read more Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019 Year 2020