NEWS & ACTIVITIES

คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) เป็นตัวแทนของ ACCA ไปร่วมงานสัมมนา “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต Future Scenario of Education”

บ่ายวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้เป็นตัวแทนของ ACCA ไปร่วมงานสัมมนา “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต Future Scenario of Education” ตามคำเชิญของสมาคมอัสสัมชัญ ซึ่งสัมมนานี้ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ในครั้งนี้ ดร. ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียบแห่งประเทศไทย (CGA) และอุปนายกของ ACCA ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในองค์ปาฐกของการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
X