NEWS & ACTIVITIES

ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายวิโรจน์ ลัคนาวงศา

ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายวิโรจน์ ลัคนาวงศา กรรมการ และประธานฝ่ายประสานงานวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) และพี่ชายอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม  ในวันที่ 25-27 มกราคม 2564 เวลา 19:00น. ศาลาพระกุมารเยซู และ พิธีฝังที่สุสานสันติคาม (สามพราน) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 *ทางโบสถ์ขอความร่วมมืองดพวกหรีดและดอกไม้สด ACC รุ่น 4 และ 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 และ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) เป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 สุดท้ายนี้ ขอพระเจ้าโปรดได้ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ นายวิโรจน์ ลัคนาวงศา ไปสู่สรวงสวรรค์ ด้วยเทอญ

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X