NEWS & ACTIVITIES

โครงการ “ปันน้ำใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564 นี้

ทาง ACCA และทีมงานจัดทำข้าวกล่องของ ACC อยากจะต้อนรับและมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กับน้องๆ ACC ที่ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติอีกครั้งหลังจากต้องเรียนผ่านทาง On-line มานาน อีกทั้งงบประมาณของโครงการข้าวกล่อง ACC เมื่อคำนวนการใช้ถึงสิ้นปีแล้ว ก็ยังพอมีเหลืออยู่ และทางโรงเรียนเองก็ได้กรุณาให้ความสนับสนุนข้าวสารเพิ่มเติมมาให้อีก ทั้งทาง ACCA และ ACC จึงได้ร่วมกันคิดโครงการ “ปันน้ำใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ขึ้น เพื่อทำข้าวกล่องมอบให้กับน้องๆ ACC ที่มาเรียนในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564 นี้ โดยใน 5 วันนี้ ทางทีมแม่ครัวของโรงเรียนจะทำข้าวกล่องแจกให้นักเรียนฟรี วันละ 100 กล่อง (รวม 500 กล่อง) ทั้งทาง ACCA และ ACC หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้แก่ต้องๆ ACC ได้บ้างครับ

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X