แสดงความยินดีเจ้าคณะ

ภราดาวิหาร  ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ACC  คุณกมล  อัศวสถิตย์พร นายก ACCA คุณธะนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์  คุณเจริญ  อุษณาจิตต์  ประธานฝ่ายวิชาการ คุณสุวิทย์  ลิมป์ศิริพันธ์  อุปนายกคนที่ 1 คุณพลธิป โฆษิตพัฒนา  คุณทัศชา  พุทธคุณขจร  กรรมการสมาคม ACCA เข้าคารวะ และแสดงความยินดี ต่อภราดาเดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มอบเหรียญ Infinity เป็นของที่ระลึก ณ ห้องรับรอง อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

X