NEWS & ACTIVITIES

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบข่าวสารให้แก่ผู้เดือดร้อนจาก Covid-19

ทางสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด โดยได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อข้าวสารเพื่อส่งให้กับสมาคมศิษย์เก่าในเครือทั้ง 14 แห่งนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด ทาง CGA ได้จัดส่งข้าวสารจำนวน 135 ถุง (ถุงละ 5 กก.) มาให้ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น. โดยคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคม ACCA ได้มอบหมายให้ ม.สมภาคย์ ธิราศักดิ์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และในช่วงสัปดาห์หน้าทาง ACCA จะทำการส่งมอบข้าวสารทั้งหมดที่ได้รับจาก CGA ให้กับทางโรงเรียน ACC เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนต่อไป ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอขอบคุณในน้ำใจของทาง CGA ที่คอยห่วงใยและให้คามช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดในช่วงนี้
X