NEWS & ACTIVITIES

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียน ACC รุ่น 80

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียน ACC รุ่น 80 ที่ได้จบการศึกษาและร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการเรียนและการงาน และขอต้อนรับน้องๆ ทุกคนมาเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์อย่างเป็นทางการครับ
ถ้าวันไหนที่มีเวลาก็แวะมาเยี่ยมโรงเรียนและคณะครูและที่ ACCA ด้วยนะครับ

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X