NEWS & ACTIVITIES

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) และคณะศิษย์เก่า ACC รุ่น 40 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้คุณสุภาวรรณ ก้องวัฒนา (หลี)

คืนวันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) และคณะศิษย์เก่า ACC รุ่น 40 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้คุณสุภาวรรณ ก้องวัฒนา (หลี) ที่วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 1 ซึ่งวันนี้ทั้งคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ ACCA ร่วมทั้งศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ไปร่วมงานไว้อาลัยกันมากมาย

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X