ร่วมงานอวยพรฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้มอบหมายให้ คุณวิศว์กรณ์ ศรีสกุล อุปนายกฯและฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ เลขาธิการและอุปนายกฯ ไปร่วมอวยพรฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ทางผู้จัดงานได้มีการเชิญตัวแทนศิษย์เก่าจากโรงเรียนในเครือทั้ง 6 แห่งที่ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ได้เคยดำรงตำแหน่งอธิการโรงเรียน มาร่วมร้องเพลงให้กับท่านด้วย ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน AC, ACC, ACS, SL, ACT, ACSP
ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม เคยเป็นอธิการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *