ร่วมงานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 90 ปี ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

เช้าวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ เลขาธิการ/อุปนายกสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนของ ACCA ไปร่วมงานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 90 ปี ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าในเครือฯ ไปร่วมงานกันมากมาย แต่เนื่องจากนายกสมาคมฯ มีภาระกิจสำคัญต่ออีก จึงได้ขอตัวกลับหลังจากเสร็จพิธีแล้ว และไม่ได้อยู่ร่วมทานอาหารเที่ยงและถ่ายรูปหมู่กับท่านภราดา ดร.ประทีป

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *