ร่วมงานประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT)

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้มอบหมายให้ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ เลขาธิการ/อุปนายของ ACCA และ CGA เป็นตัวแทนสมาคมฯ ไปร่วมงานประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT) โดยทางสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ร่วมกันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้พาคณะของ CGA ชมอาคาร ACT Learning Space ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอนหลักสูตรพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *