NEWS & ACTIVITIES

มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีโอกาสฉลองคริสต์มาส และ สวัสดีปีใหม่

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีโอกาสฉลองคริสต์มาส และ สวัสดีปีใหม่ แก่ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด โดย คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และ คุณศศิธร สุวรรณศิลา ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ในนามผู้แทนคณะกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบ
ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X