NEWS & ACTIVITIES

ภาพบรรยากาศ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ เปาโล วิโรจน์ ลัคนาวงศา ณ วัดพระกุมารเยซู วันที่ 25-27 มกราคม 2564

ภาพบรรยากาศ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ เปาโล วิโรจน์ ลัคนาวงศา ณ วัดพระกุมารเยซู วันที่ 25-27 มกราคม 2564 และ พิธีฝังที่สุสานสันติคาม วันที่ 28 มกราคม 2564 ขอพระเจ้าโปรดได้ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ เปาโล วิโรจน์ ลัคนาวงศา พี่ชายอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ไปสู่สรวงสวรรค์ ด้วยเทอญ

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X