NEWS & ACTIVITIES

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการจัดเตรียมข้าวกล่อง มอบให้กับทางโรงพยาบาลเลิดสิน

มาดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังการจัดเตรียมข้าวกล่องช่วงเช้าของวันที่ 1 กันยายน 2564  งานนี้ทั้งศิษย์เก่า คณะคุณครู คณะแม่ครัว และบุคคลากรต่างๆ ของ ACC ต่างมาช่วยกันจัดเตรียมข้าวกล่องกันอย่างแข็งขัน ขอขอบคุณคุณบังลังก์ นันทิวัชริน ACC ปวช 1 (รุ่นเดียวกับ ACC45) เป็นอย่างสูง ซึ่งเป็นทั้งเจ้าภาพกับข้าวและเป็นพ่อครัวผู้ทำกับข้าวสำหรับข้าวกล่องรอบนี้เองทั้งหมดด้วยครับ และขอขอบคุณคณะคุณครูและบุคคลากรของโรงเรียนที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งต่างๆ จนเรียบร้อยสมบูรณ์ และทางคุณครูยังได้นำข้าวกล่องส่วนหนึ่งไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลเลิดสินด้วย ตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไป ทีมแม่ครัวของ ACC จะเป็นผู้จัดการเรื่องทำกับข้าวทั้งหมดเองครับ โดยมีศิษย์เก่าหลายรุ่นช่วยกันสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ พวกเราจะช่วยกันทำข้าวกล่องทุกวันพุธ โดยจะแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อนไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปี ขอให้ศิษย์เก่า ACC ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยครับ
X