NEWS & ACTIVITIES

พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ มาสเตอร์ สุเทพ รัตนชนกุล ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล

ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2564 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ มาสเตอร์ สมภาคย์ ธิระศักดิ์ ได้ไปร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ มาสเตอร์ สุเทพ รัตนชนกุล ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล เวลา 16:30 – 17:00 น. มาสเตอร์ สุเทพ ได้เป็นคุณครูสอนอยู่ที่ ACC หลายปี และได้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานของค่ายอาสาพัฒนามาโดยตลอด จึงเป็นที่รักของศิษย์เก่า ACC มากมาย ซึ่งในพิธีสวดวันนี้มีศิษย์เก่า ACC ได้ไปร่วมงานกันหลายรุ่น
 
สำหรับพิธีสวดภาวนาจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 26 – 28 พ.ย. 2564 เวลา 16:30 – 17:00 น.
สำหรับกำหนดการในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2564 จะเป็นดังนี้
09:00 น. มิซซาปลงศพ
10:00 น. เคลื่อนศพไปฝัง ณ วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
13:00 น. ฝังศพ ณ วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
X