นายก ประธานทุกองค์กรของศิษย์เก่า ACC เข้าพบ บ. เดชาชัย เพื่อแนะนำตัวนายก ACCA คนใหม่และหารือเรื่องอนาคค ACC

X