NEWS & ACTIVITIES

Journey to the moon S.O.S by ACCA สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ มอบ “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 3 เครื่อง

เช้าวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ACC ภราดาวิหาร ศรีหาพล, นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์, ประธานโครงการ “ACC Journey to the moon” คุณชัยวัฒน์ จิรปรีดา และคณะกรรมการของ ACCA และศิษย์เก่า ACC ได้ร่วมกันมอบ “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน ที่ตั้งอยู่ในเขตบางรัก กทม. เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอขอบคุณศิษย์เก่า ACC ทุกท่านที่ได้เสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถรวบรวมเงินทำบุญได้มากกว่า 7 แสนบาท เพื่อนำมาซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ถึง 3 เครื่อง และยังได้มอบเงินส่วนที่เหลือไปช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิดอีกด้วย ถือว่าเป็นกิจกรรมการทำบุญครั้งสำคัญของชาว ACC ครับ
X