ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชญ์ (ACCA) พร้อมด้วยคณะตัวแทนของสมาคมฯเดินทางไปพบคุณเอก สยามวาลา ที่บ้าน

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น. ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชญ์ (ACCA) พร้อมด้วยคณะตัวแทนของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย
คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ เลขาธิการ/อุปนายก ACCA
คุณวิสุทธิ์ อิทธิหิรัญวงศ์ กรรมการ ACCA
น.ส. รัฐนันท์ รักข์ดาระอินทร์ เจ้าหน้าที่ ACCA
มาสเตอร์สมภาคย์ ธิราศักดิ์ อดีตผู้จัดการสมาคม ACCA
ได้เดินทางไปพบคุณเอก สยามวาลา ที่บ้าน ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของ ACCA ในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณคุณพรรณี สยามวาลา เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนของ ACCA อย่างอบอุ่นในครั้งนี้
คุณเอก สยามวาลา เป็นศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 8 เป็นบุคคลสำคัญที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ ACC และ ACCA มาโดยตลอด ท่านยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ACCA และมูลนิธิโรเกชั่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *