จดหมายจากคณะมิสซังแจ้งให้ทาง ACCA มอบคืนพื้นที่อาคารสมาคมฯ ในเดือนธันวาคม 2567

[ จดหมายจากคณะมิสซังแจ้งให้ทาง ACCA มอบคืนพื้นที่อาคารสมาคมฯ ในเดือนธันวาคม 2567 ]
หลังจากทางคณะเซนต์คาเบรียลได้ส่งคืนพื้นที่ส่วนหน้าของ ACC ให้กับทางคณะมิสซังตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2565 คณะมิสซังได้คงสภาพของพื้นที่ส่วนนั้นเอาไว้ โดยไม่มีการรื้อถอนอาคารต่างๆ ตลอดช่วงเวลา 1 ปีเศษที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม 2566 ได้เริ่มมีการปรับสภาพพื้นที่ของลานกว้างที่อยู่ตรงกลางเพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดวางอุปกรณ์ใช้ก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการแจ้งมายัง ACC และ ACCA ว่าคณะมิสซังจะขอคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดหลังเดือนเมษายน 2567
หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) จึงได้ทำจดหมายถึงท่านบาทหลวงทนุ เจษฏาพงศ์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เพื่อขอนัดเข้าพบและหารือเกี่ยวกับเรื่องอาคารที่ทำการของ ACCA
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ท่านบาทหลวงทนุ เจษฏาพงศ์ภักดี ได้ส่งจดหมายตอบกลับถึง ACCA โดยมีข้อความสำคัญว่า ให้ทาง ACCA ส่งมอบพื้นที่อาคารสำนักงานของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) คืนให้แก่คณะมิสซังภายในเดือนธันวาคม 2567 (โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในจดหมายที่แนบมา)
จากเนื้อความในจดหมายนี้ ทาง ACCA ยังสามารถใช้อาคารของสมาคมฯ ต่อไปได้อีก 1 ปีเศษ ซึ่งจากนี้ไปทางคณะกรรมการของ ACCA จะหารือกันว่าจะจัดการกับเรื่องอาคารที่ตั้งของสมาคมฯ ต่อไปอย่างไร หากมีความคืบหน้าแล้ว ทาง ACCA จะรีบแจ้งให้ทางศิษย์เก่าทราบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *