NEWS & ACTIVITIES

คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า อัสสัมชัญพาณิชย์ และ คณะกรรมการ ได้เข้าร่วมงานโคมไฟ เชื่อมสายใยรัก ACC

โดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการครู จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและให้นักเรียนร่วมประดิษฐ์โคมไฟเนื่องในเทศกาลหยวนเซียว(โคมไฟ) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีน และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสนุกสนาน และ ได้แสดงความสามารถของนักเรียนทุกชั้นปีพร้อมทั้งจับฉลากรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

#ACCBusinessPrepSchool
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
ระดับ ปวช. และ ปวส.
ACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ
สอบถาม โทร 02-675-5075-82 ต่อ 102,103,215
————————————————-
#AccBusinessPrepSchool #ProgramA (ธุรกิจภาษาอังกฤษ) #ProgramB (ธุรกิจภาษาไทย) #ProgramC (จีนธุรกิจ-อังกฤษ)
————————————————-
รับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X