NEWS & ACTIVITIES

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ อุปนายกสมาคมศิษย์​เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์​ (ACCA)​

อุปนายกสมาคมศิษย์​เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์​ (ACCA)​ ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 27
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งด้วยมติเอกฉันท์​ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)
วาระประจำปี 2564-2565 แต่งตั้ง​เมื่อวันเสาร์​ที่​ 27​ มีนาคม​ 2564
Confederation of St.Gabriel’s Alumni Associations of Thailand ประกอบด้วย
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ทั้งหมด 14 สมาคม จัดเรียงตามลำดับปีของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X