NEWS & ACTIVITIES

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการข้าวกล่อง “ACC ปันน้ำใจ ให้ชุมชนอิ่มท้อง” แจกข้าวกล่อง 300 กล่อง ทุกวันพุธ จนถึงสิ้นปี 2564 ให้กับคนในชุมชนที่เดือดร้อน

จากจุดเริ่มต้นที่มีศิษย์เก่ารุ่น 44 ได้มอบข้าวสารให้ทาง ACC จำนวน 1,000 ถุง ทำให้ทางคณะคุณครูและศิษย์เก่าได้คิดทำโครงการ “ACC ปันน้ำใจ ให้ชุมชนอิ่มท้อง” ขึ้นมา เป็นโครงการที่ทำข้าวกล่องแจกให้กับคนในชุมชนรอบโรงเรียนที่เดือดร้อนจากโควิด ซึ่งทั้งทาง ACC และ ACCA ต่างก็ชื่นชมยินดีกับเรื่องนี้ และเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ชาว ACC จะได้มาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแบบนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ACC ภราดา วิหาร ศรีหาพล คณะครูและทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) เห็นว่าเรื่องที่ดีและสำคัญแบบนี้ ไม่ควรเพียงแค่ครั้งเดียว เพราะมีคนที่เดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรทำต่อเนื่องกันหลายครั้ง จึงกำหนดว่าจะแจกข้าวกล่องทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 กล่อง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ก.ย. 2564 – 29 ธ.ค. 2564 รวมทั้งหมด 18 ครั้ง โดยทาง ACC จะจัดการเรื่องข้าวสาร และให้สถานที่สำหรับจัดเตรียม-แจกจ่ายอาหาร และยังได้รับความช่วยเหลือจากคุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมาช่วยกันหุงข้าวและจัดเตรียมข้าวกล่องอีกด้วย
 
สำหรับทาง ACCA และศิษย์เก่า จะช่วยจัดหาเงินทุนและสิ่งของจำเป็นมาสนับสนุนโครงการทำข้าวกล่องนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายจนถึงช่วงสิ้นปี และเชิญศิษย์เก่าที่สะดวกมาช่วยกันแจกจ่ายข้าวกล่องทุกวันพุธด้วย แม้จะเป็นโครงการเล็กๆ แต่ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ชาว ACC ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียน ทีมผู้บริหารของโรงเรียน คณะคุณครู ทีมบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่าย รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ ACC ทุกคน ในการทำข้าวกล่องแต่ละครั้ง จะมีค่ากับข้าว 2 อย่าง และค่ากล่องบรรจุอาหาร, ช้อมส้อม ค่าสติ๊กเกอร์ติดหน้ากล่อง คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 6000 บาท/ครั้ง ทาง ACCA ขอเรียนเชิญ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ชาว ACC มาร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นพลังช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ด้วยครับ สามารถสมทบทุนช่วยโครงการข้าวกล่อง ACC ได้ที่
 
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
ธ. กรุงเทพ สาขาสีลม
118-433331-6
 
โปรดระบุหมายเหตุในสลิปว่าเป็น “โครงการข้าวกล่อง ACC” ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ACCA
มาสเตอร์ สมภาคย์ ธิราศักดิ์
โทร 0836198824
ขอบพระคุณมาก
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA)
X