NEWS & ACTIVITIES

กิจกรรมมอบข้าวกล่อง ACC ที่บริเวณหน้าโรงเรียนได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งทางศิษย์เก่ารุ่น ปวช 1 ได้เป็นเจ้าภาพเรื่องค่าอาหาร

ช่วงเช้าวันอังคารที่ 8 ก.ย. 2564 กิจกรรมมอบข้าวกล่อง ACC ที่บริเวณหน้าโรงเรียนได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งทางศิษย์เก่ารุ่น ปวช 1 ได้เป็นเจ้าภาพเรื่องค่าอาหาร โดยมีทีมแม่ครัว คณะคุณครูและบุคคลากรของโรงเรียนช่วยทำอาหารและจัดทำเป็นข้าวกล่อง 300 กล่อง มีการแจกแอปเปิ้ลไปพร้อมกับข้าวกล่องด้วย ครั้งนี้มีคนในชุมชนได้มารับข้าวกล่องที่หน้าโรงเรียนมากกว่าครั้งก่อน ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ภารดา วิหาร ศรีหาพล และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้มาช่วยมอบข้าวกล่องด้วย นอกจากคณะครูครูยังได้นำข้าวกล่องไปมอบให้กับทาง รพ.เลิดสิน และมอบให้กับชุมนนใกล้โรงเรียนอีกหลายแห่งด้วย 🙂
X