กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟศิษย์เก่า ACC

ประธานพิธี คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
ผู้เข้าร่วมพิธี 
ผู้อำนวยการ ACC ภราดาวิหาร ศรีหาพล นายกสมาคมฯ คุณกมล อัศวสถิตย์พร ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ คณะกรรมการสมาคม คณะครูและนักเรียนและพิธีต้อนรับภราดาองค์ใหม่ 2 องค์ ประจำที่ ACC ภราดา ประจักษ์ นันศรีทอง ภราดากรกวี ยินดีเวท  ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

X