การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562

“การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562 โดยนายกสมาคมฯ คุณกมล อัศวสถิตย์พร ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ACCA เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 – 18.00 น. “

X