วรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืน ACC รุ่นที่ 16

คุณวรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืน ACC รุ่นที่ 16

ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – Assumption Commercial College

หลักสูตรพิเศษ
    – Psychology Applied Institute, School of National Defence 76 Certificate
    – Certificate of Proficency for Business Computer, ABAC
    – Certificate of Proficiency for BusiNet Explorer Course, ABAC

ชำนาญการพิเศษ
    – ICC UCP for Structure Trade/Project Finance & Construction Finance
    – Created V Method in Cost & Risk Control for Construction Industries
    – Forfaiting and Factoring
    – Kitchen and Laundry design and planning for Hotel and Hospital
    – International Logistics for Import and Export by Sea/Air/River and Land

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – Chairman Euro Asia Aval Ltd.
    – Chairman/CEO Euro Asia Management Ltd

ประสบการณ์การทำงาน
    – Clerk, Inward Cargo Dept Maersk Line, Bangkok
    – Manager, Inward Cargo Dept. Thoresen Co., (Thailand) Ltd.
    – Managing Director, Faithful Engineering (Thailand) Ltd.
    – Associates, Midland Bank Aval Plc, London
    – Vice President, Kaines (U.K.) Ltd., London
    – Vice President, Security Pacific National Bank, New York
    – Vice President, Westdeusche Landesbank, New York
    – Regional G.M. for Southeast Asia, Canadian Imperial Bank of Commerce, HK

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมาที่ผ่านมา
    – Financial Advisor for Thai Contractor Association, Bangkok
    – Board Member of Psychology Applied Association of Thailand
    – Specialist for Standing Committee for Education, House of Representative Thailand
    – Board Member – The Revolving Fund for Teachers’ Debts improvement Ministry of Education, Royal Thai Government, Thailand
    – Advisor & Member of multiple committees & subcommittees for Information & Communication Technology, House of Representatives, Thailand

รางวัลที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์