คุณกิตติ อิสริยประชา ACC รุ่น 28

คุณกิตติ อิสริยประชา ACC รุ่น 28

อดีตกรรมการมูลนิธิโรเกชั่น
อดีตอุปนายกและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกรรมการ บริษัท แอมเมกซ์ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด
    – กรรมการ บริษัท กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
    – กรรมการ บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเมกซ์ ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเมกซ์ แอนด์ เกรย์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเมกซ์ ออริจิน จำกัด
    – ผู้จัดการวางแผนสื่อโฆษณา บริษัท เอสเอสซี แอนด์ บี ลินตาส จำกัด
    – ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท เอสเอสซี แอนด์ บี ลินตาส จำกัด
    – Account Executive บริษัท ลิงค์-แมคแคน อิริคสัน จำกัด
    – Account Executive แผนกบริการโฆษณา บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

กิจกรรมทางด้านสังคม
    – สมาชิกสโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 โรตารีสากล

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา
    – เลขานุการ สโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 โรตารีสากล
    – นายกสโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 โรตารีสากล
    – ประธานชมรมบริษัทโฆษณาและสื่อสารการตลาดไทย
    – ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรตารีสากล ภาค 3350
    – ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
    – อุปนายก และกรรมการ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
    – อดีตผู้บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรีและโท วิชาการโฆษณาและการตลาด

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์